Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si vás informovat o zveřejnění témat programu XIX. Sjezdu SAD, který se uskuteční ve dnech 24. a 25. listopadu 2023 v Praze.

Vážení členové SAD,
dovolujeme si touto cestou předat pozvání pořadatelů na 3. sympozium kazuistik, které se bude konat dne 11.5.2023 v Pavilonu Grébovka v Praze.

Vážené kolegyně, kolegové,
informujeme o podobě bonifikačního programu VZP PLUS pro segment ambulantních specialistů pro rok 2023. V sekci pro členy naleznete vzorový dodatek s podmínkami pro zapojení v roce 2023 a výpočet bonifikace.

Vážení členové SAD, kolegyně, kolegové,
XVIII. Sjezd SAD uložil výboru SAD, aby zaslal Výboru ČDS ČLS JEP otevřený dopis s nesouhlasem se vznikem Podologické sekce ČDS ČLS JEP.

Celé znění rozeslaného dopisu přikládáme níže. Rádi přivítáme Vaše případné názory a podněty k této záležitosti.

Děkujeme
S pozdravem
Výbor SAD

Vážení členové SAD, milé kolegyně a kolegové,
31. 10. 2021 vyšla ve sbírce zákonů "Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023" (č. 315/2022 Sb.), jejíž plné znění je ke stažení ve formátu PDF ZDE.

Vážení členové SAD,
dovolujeme si Vás informovat že na stránkách Sjezdu SAD byl doplněn program a informace o kreditovém ohodnocení celé akce. Sjezd SAD 2022 byl ohodnocen 10 kredity do celoživotního vzdělávání lékařů ČLK.