Informace k podávání návrhu na léčebně rehabilitační péči ambulantními specialisty

04.07.2023

Vážení členové SAD,
jistě jste zaznamenali, že v rámci novelizace § 33 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. podávají nově návrhy na léčebně rehabilitační péči nejen praktičtí lékaři, ale také ambulantní specialisté.

S ohledem na změnu zákona se setkáváme s odmítáním vyplňování návrhů na léčebně rehabilitační péči ze strany praktických lékařů. Ambulantní specialisté nicméně nemají často k dispozici všechny informovat pro doporučení a musí tedy pacienta stejně odkazovat na další poskytovatele. 

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) v souvislosti s touto situací zaslalo dva dopisy, které pro referenci přikládáme níže. V prvním MZ upozorňuje na tuto novou povinnost pro ambulantní specialisty a ve druhém doplňuje, jak mají lékaři při vyplňování návrhů postupovat. 

MZ nicméně neřeší stránku úhrady nákladů, ani to, že situace, kdy bude pacient "obíhat" poskytovatele není efektivní ani pro pacienta, ani pro poskytovatele, ani pro systém. S aktuálním stavem nesouhlasíme a zaslali jsme na MZ dopis ve kterém mj. žádáme o informaci ohledně úhrady za vyplnění návrhu a související administrativy. O dalším vývoji budeme informovat.

S pozdravem 
Výbor SAD