Kontaktujte nás

Sdružení ambulantních dermatovenerologů v ČR 

(SAD ČR)

Karlovo náměstí 313/8, Nové Město, 120 00 Praha 2

kontaktujte nás, prosíme, e-mailem

info@sadcr.com

Korespondenční adresa:

OAKS Consulting s.r.o.

Ing. Jakub Weber

IBC

Pobřežní 620/3

186 00   Praha 8

IČO  70927987

Bankovní spojení:  172472784/0300

Organizační a právní podporu sdružení zajišťuje firma OAKS.

Výbor SAD ČR

Členové výboru:

MUDr. Darina Zelenková (předsedkyně)

MUDr. Ivana Stejskalová 

MUDr. Monika Hnojnová 

Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová 

MUDr. Lucie Jarešová 

MUDr. Eva Čepelová 

MUDr. Silvie Rafčíková 

Revizní komise:

MUDr. Irena Hejcmanová 

MUDr. Iva Žampachová

MUDr. Jana Schmittová