Kontaktujte nás

Sdružení ambulantních dermatovenerologů v ČR 

(SAD ČR)

Jana Palacha 1461, 530 02 Pardubice

kontaktujte nás, prosíme, e-mailem

info@sadcr.com

Korespondenční adresa:

OAKS Consulting s.r.o.

Ing. Jakub Weber

AMAZON COURT

Karolinská 661/4

186 00   Praha 8

IČO  70927987

Bankovní spojení:  172472784/0300

Organizační a právní podporu sdružení zajišťuje firma OAKS.

Výbor SAD ČR

Členové výboru (v abecedním pořadí):

doc. MUDr. Karel Ettler

MUDr. Irena Hejcmanová (předsedkyně)

MUDr. Monika Hnojnová

MUDr. Markéta Janíčková

MUDr. Anna Raková

MUDr. Ivana Stejskalová

MUDr. Darina Zelenková

Revizní komise:

MUDr. Alena Bendáková

MUDr. Lucie Haklová