Zápisy z jednání

Zápisy z roku 2019

Zápis ze sjezdu SAD 2019


Zápis ze schůze výboru 21.1.2020

Zápis z dohodovacího řízení pro rok 2020


Zápis ze schůze výboru a OAKS 21.1.2020

Souhrnná zpráva z DŘ pro rok 2020