Zápisy z jednání

Zápis ze schůze výboru 21.1.2020


Zápis ze sjezdu SAD 2019

Zápis ze schůze výboru a OAKS 21.1.2020


Zápis z dohodovacího řízení pro rok 2020

Zápis ze schůze výboru a OAKS 25.2.2020


Souhrnná zpráva z DŘ pro rok 2020