Informace k možnosti kombinace výkonu 44112 a fototerapie

17.03.2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
s ohledem na časté dotazy z terénu ohledně možnosti vykazování nového výkonu 44112 HODNOCENÍ EFEKTU SYSTÉMOVÉ LÉČBY CHRONICKÉHO KOŽNÍHO ONEMOCNĚNÍ STANDARDIZOVANOU ŠKÁLOVACÍ METODOU jsme připravili výkladové stanovisko SAD (ke stažení v sekci pro členy zde) k možnosti kombinace výkonu 44112 a fototerapie.

Výkladové stanovisko, spolu s odborným vyjádřením ČDS, jsme zaslali na zdravotní pojišťovny s tím, že:

VZP nesouhlasí s možností kombinace výkonu 44112 a fototerapie. Na vyjádření VZP jsme připravili odpověď, která je spolu s dalšími podklady také dostupná na webu SAD v sekci pro členy. Jakmile budeme mít reakci, budeme vás informovat.

SZP souhlasí s výkladem SAD a považuje, v souladu se stanoviskem SAD, za akceptovatelné vykazování výkonu 44112 se systémovou farmakoterapií léčby psoriázy, s výkonem celotělové fototerapie či s výkonem balneofototerapie (tj. kombinaci výkonů 44112 a 44235 CELKOVÁ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM; případně 44112 a 44273 – SYNCHRONNÍ BALNEOFOFOTERAPIE).

V případě potřeby doplnění nebo upřesnění jsme k dispozici.

S pozdravem 
výbor SAD