22. EVROPSKÝ DEN MELANOMU V ČESKÉ REPUBLICE

11.04.2022

22. EVROPSKÝ DEN MELANOMU V ČESKÉ REPUBLICE: 02. - 31. 5. 20222

Evropský den melanomu je osvětová akce iniciovaná skupinou belgických kolegů v roce 1999. Měla jsem to štěstí, že jsem byla u jejího zrodu, tj. u prezentace Dr. Thomase Maselise výboru Evropské akademie dermatovenerologie (EADV) zimě 2000. Tehdy se EADV rozhodla, že bude pořádat v Evropě vždy jeden den v roce bezplatné vyšetření kůže s cílem odhalení kožních nádorů. Nejprve se přidalo 11 zemí, postupně je jich nyní až 36. Evropský den melanomu byl od svého počátku pořádán jako vyšetření pacienta v ordinaci dermatologa, ale velký zájem o toto vyšetření vedl k masovým akcím pod širým nebem. Tak i v ČR se od roku 2007 pořádá např. Stan proti melanomu. Praktickým dopadem je trvalý nárůst počtu diagnostikovaných kožních nádorů, ale současně jejich odhalení o počínajících fázích. Tedy ať pacienta přiměje k vyšetření cokoli či kdokoli, je to vždy přínosné i z pohledu zdraví populace.

V posledních letech s pandemií Covid19 se zájem o vyšetření nádorů obecně snížil, což pozorujeme i ve svých ambulancích. Právě proto bychom měli nyní věnovat mnohem větší pozornost prevenci. Staňte se i letos aktivními dermatology a otevřete své ambulance pacientům, kteří chtějí preventivně vyšetřit a možná se jen ubezpečit, že nejsou rizikoví pro vznik kožních nádorů. Každý rok se Evropský den melanomu koná v květnu, obvykle v pondělí. Je ale jen na nás a na našich možnostech, jaký čas ve své ordinační době pacientům nabídneme. První květnové pondělí je 2. 5. 2022. Pokud nabídnete i jakýkoli jiný termín v květnu, určitě to pacienti ocení. Proto je letošní termín po celý měsíc květen (podobně to probíhá v USA). Budete-li se chtít připojit a zveřejnit ordinační dobu a kontaktní údaje pro pacienty napište na cadv@dermanet.eu.

Podobu letošního plakátu vidíte, po přihlášení dostanete tento plakát v české verzi k označení ambulancí s edukačním materiálem. Jménem České akademie dermatovenerologie a hlavně jménem našich pacientům vám mnohokrát předem děkuji,

V úctě

Jana Třešňák Hercogová