Nasmlouvání a vykazování výkonů 09567, 09569 a 09572

08.01.2024

Vážení členové SAD, kolegyně, kolegové,
informujeme o změnách ve vykazování péče o děti a mladistvé. S účinností od 1.1. 2024 jsou pro péči o děti do dosažení 18 let věku níže uvedené výkony:

  • Výkon č. 09555: OŠETŘENÍ DÍTĚTE DO 6 LET s hodnotou 200 bodů https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/09555
  • Nový Výkon č. 09556: OŠETŘENÍ DÍTĚTE OD 6 DO 12 LET s hodnotou 150 bodů https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/09556
  • Nový Výkon č. 09557: OŠETŘENÍ DÍTĚTE OD 12 LET DO 18 LET s hodnotou 100 bodů https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/09557

Výkony se vykazují spolu s výkony klinických vyšetření.

Automaticky budou výše uvedené nové výkony doplněny do přílohy č. 2 následujícími zdravotními pojišťovnami:

  • VZP
  • VoZP
  • ZPMV
  • ČPZP
  • ZPŠ

V případě OZP jsou výkony 09556 a 09557 automaticky přesmlouvány všem, kdo měl výkon 09615, který byl jimi nahrazen. Kdo neměl výkon 09615 a bude chtít výkony 09556, 09557, bude si muset požádat. Nasmlouvání výkonu 09555 je na základě individuální žádosti.

Zatím nejasná situace je u pojišťoven RBP, u které doporučujeme podání žádosti o nasmlouvání výkonů individuálně na příslušné referenty.

Pro péči o dospělé pacienty nad 18 let je nadále určen výkon č. 09543 SIGNÁLNÍ VÝKON KLINICKÉHO VYŠETŘENÍ, který má ale nově stanovenou bodovou hodnotu ve výši 50 bodů. Signální výkon č. 09615 je k 1.1.2024 zrušen.

V případě potřeby doplnění nebo upřesnění jsme k dispozici.

Výbor SAD