Upozornění k LP Paxlovid: připomenutí život ohrožujících až fatálních lékových interakcí s některými imunosupresivy, včetně takrolimu

22.03.2024

Vážení členové, 
na základě žádosti odboru farmakovigilance SÚKL zveřejňujeme dopis s informací o riziku závažných interakcí při současném podání Paxlovidu (nirmatrelvir/ritonavir) s imunosupresivy (pro dermatology zejména cyklosporin). Společnost Pfizer jakožto držitel rozhodnutí o registraci Paxlovidu rozeslal lékařům oboru dermatologie tuto informaci dopisem. 

Dopis je přiložen níže.

Výbor SAD