Vyúčtování VZP 2021

08.03.2022

Vážení členové SAD,
předáváme informaci z vedení VZP ohledně vyúčtování hrazených služeb za rok 2021.

S pozdravem 
Výbor SAD

Vážený pane doktore,

dovoluji si Vás informovat, že jsme zahájili rozesílání 1. kola vyúčtování hrazených zdravotních služeb za období financování 2021 (s obdobím odevzdání dávek za rok 2021 do 12/2021) smluvním partnerům VZP ČR z vašeho segmentu. Finanční vyúčtování je provedeno dle sjednaného úhradového dodatku, případně dle vyhlášky č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021.

V případě, že je dle výsledku finančního vypořádání Poskytovatel povinen vracet Pojišťovně přeplatek, Pojišťovna prozatím nebude provádět zápočet tohoto přeplatku a vyčká na výsledek konečného finančního vypořádání předběžných úhrad za rok 2021 provedeného dle vyhlášky č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021, které bude realizováno do 30. 6. 2022. Konečné vypořádání předběžných úhrad za rok 2021 bude provedeno dle toho vyúčtování, ze kterého bude pro Poskytovatele vyplývat vyšší finanční nárok.

Stejně jako v předchozích letech většina našich partnerů využívajících ke komunikaci s VZP ČR aplikaci VZP Point nalezne své vyúčtování právě ve schránce na VZP Point.

Závěrem bych Vás požádal o laskavé sdílení tohoto oznámení s poskytovateli v rámci segmentu.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Jiří Mrázek, MBA

Ředitel odboru úhrad zdravotní péče

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

www.vzp.cz | Sledujte nás nově na facebook.com/vzpcr