Vyúčtování OZP

19.06.2024

Vážení členové SAD, kolegyně, kolegové,

jistě jste zaznamenali, že zdravotní pojišťovny již rozeslaly vyúčtování poskytnutých hrazených služeb za rok 2023. Jako poslední v nedávné době zaslala své vyúčtování také OZP, a to v nebývale stručné formě.

Přílišná stručnost vyúčtování OZP v některých případech může způsobit, že je obtížné správnost vyúčtování zkontrolovat. V případě pochybností doporučujeme podat námitku a požádat o podrobnější rozpis vyúčtování, kde bude uvedeno také splnění jednotlivých bonifikačních kritérií, korunová hodnota bodu a případně další parametry, které potřebujete ke své kontrole správnosti vyúčtování.

S pozdravem
Výbor SAD