Úhradová vyhláška pro rok 2023

08.11.2022

Vážení členové SAD, milé kolegyně a kolegové,
31. 10. 2021 vyšla ve sbírce zákonů "Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023" (č. 315/2022 Sb.), jejíž plné znění je ke stažení ve formátu PDF ZDE.

V letošním dohodovacím řízení se segmentu ambulantních specialistů opět podařilo najít shodu na prioritách ještě před zahájením oficiálních jednání s pojišťovnami, které byly předloženy zdravotním pojišťovnám v podobě uceleného návrhu znění PŘÍLOHY č. 3, která v úhradové vyhlášce řeší úhrady ambulantním specialistům.

S ohledem na nejistotu ohledně vývoj příjmů z důvodu avizované změny platby za státní pojištěnce, inflace a v neposlední řadě vypuknutí války nebyly pojišťovny schopné až do pozdní fáze dohodovacího řízení předložit žádný návrh k jednání.

Pojišťovny zaslaly první návrh k jednání až v téměř v polovině května. Ten však byl pro segment nepřijatelný, neboť by znamenal pokles úhrad oproti loňskému roku. Druhý návrh pojišťoven ze dne 24. 5. sice již znamenal mírný meziroční nárůst, nicméně s ohledem na rychle rostoucí inflaci a provozní náklady byl také neakceptovatelný. Návrh segmentu byl naopak neakceptovatelný ze strany zdravotních pojišťoven, a proto byl na závěrečném jednání 25. 5. podepsán protokol o nedohodě.

V průběhu léta se nedělo nic a v září vydalo ministerstvo návrh úhradové vyhlášky, ve kterém zohlednilo nárůst nákladů a vyšší výběru příjmů. Ministerstvo tedy navrhlo všem segmentům přidat 8 % oproti referenčnímu roku. K návrhu vyhlášky se sešla celá řada připomínek jak ze strany segmentu, tak pojišťoven, které namítaly navýšení prostředků. Žádné zásadní připomínky nebyly akceptovány a proto dne 31. 10. 2022 vyšla ve sbírce zákonů vyhláška, jejíž základní parametry shrnujeme níže:

 • Korunová hodnota bodu pro úhrady regulované PUROo až 1,21 Kč/bod
  • Základní sazba je 1,10 Kč
  • Za splnění podmínek celoživotního vzdělávání je navýšení 0,04 Kč
  • Za splnění podmínek pro rozsah ordinační doby je navýšení 0,05 Kč
  • Za splnění podmínek % nových pojištěnců a používání objednávkového systému je navýšení 0,02 Kč
 • Koeficient navýšení PURO (KN) je oproti referenčnímu období (2021) až 29%
  • Základní KN je 16 %
  • Za splnění podmínek celoživotního vzdělávání je navýšení 4%
  • Za splnění podmínek pro rozsah ordinační doby je navýšení 5%
  • Za splnění podmínek % nových pojištěnců a používání objednávkového systému je navýšení 4%
 • Limit pro uplatnění regulací (preskripce, vyžádané péče, centrová péče) 110 % referenčního období (2021)
 • Navýšení úhrady o 49 Kč za každý vykázaný výkon klinického vyšetření u dětí od 6 do 18 let
 • 49 Kč za každý vykázaný výkon 09543 bez limitace
 • Zdravotní služby poskytované zahraničním pojištěncům jsou hrazeny výkonově ve výši 1,21 Kč/bod
 • U poskytovatele, který má více odborností a splní v součtu podmínku pro bonifikaci za dodržení pracovní doby, má na bonifikaci nárok
 • Limit malého počtu pojištěnců pro uplatnění regulací zůstává 100
 • U nových poskytovatelů se PUROo nastaví podle srovnatelných poskytovatelů se zohledněním rozsahu a struktury poskytované péče, tj. ne pouhým průměrem v odbornosti
 • Úhrada 1,70 Kč za každou položku na receptu vydaném elektronicky

Ministerstvo bohužel nevyslyšelo námitky poskytovatelů a zrušilo ve vyhlášce pro nás výhodné ustanovení ohledně:

 • Promítnutí změn v bodových hodnotách výkonů do úhrad v daném roce. Zcela zásadní ustanovení pro jakékoli změny ve výkonech, které bylo v úhradové vyhlášce v letech 2021 a 2022, které zajistili promítnutí navýšení ceny práce nositelů.
 • Nepodkročitelná hodnota bodu 1 Kč.

Výše uvedená 2 ustanovení jsou dle našeho názoru zásadní pro stabilizaci segmentu, proto budeme i v nadcházejícím dohodovacím řízení pro rok 2024 usilovat o opětovné doplnění do znění vyhlášky.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste našemu sdružení dali, a věříme, že jsme ji nezklamali. SAD byl, je a bude aktivním hráčem, který byl, je a bude vidět i slyšet a těšíme se na další práci ve prospěch ambulantních dermatovenerologů.

Pěkný den a pokud budete mít jakékoli komentáře nebo otázky, ozvěte se prosím.

Výbor SAD