Úhradová vyhláška pro rok 2023

19.09.2022

Vážení členové SAD, kolegyně, kolegové,

dovolujeme si Vás informovat o návrhu Úhradové vyhlášky pro rok 2023, který ministerstvo rozeslalo do vnějšího připomínkového řízení.

Parametry návrhu:

Referenční období je rok 2021

Hodnota bodu

 • základní korunová hodnota bodu: 1, 10 Kč/bod
 • bonifikace za
  • splnění celoživotního vzdělávání 0,04 Kč
  • ordinační dobu 0,05 Kč
  • nové pojištěnce a objednávkový systém 0,02 Kč
 • maximální korunová hodnota bodu: 1,21 Kč/bod

Koeficient navýšení PUROo

 • základní koeficient: 16 %
 • bonifikace za
  • splnění celoživotního vzdělávání 4 %
  • ordinační dobu 5 %
  • nové pojištěnce a objednávkový systém 4 %
 • maximální koeficient navýšení PUROo 29 %

Signální výkon č. 09543: 49 Kč bez omezení referenčním obdobím

PUROo nadále vypočteno přepočtením aktuálních bodových hodnot výkonů, nicméně bez uvedení způsobu přepočtu a návrh neobsahuje garanci nepodkročitelné 1 Kč/bod, díky které se řadě ambulancí vyrovnala meziročně rozkolísaná hodnota PUROo.

V návrhu vyhlášky jsou také vyjmenované odbornosti, které mají navýšenou základní korunovou hodnotu bodu o 0,01 Kč oproti ostatním odbornostem (105, 106, 107, 201, 205, 302, 402, 403 a 705).

S ohledem na výše uvedené budeme v rámci připomínkového řízení uplatňovat námitku.

O dalším vývoji vás budeme informovat

S pozdravem
Výbor SAD