Program Sjezdu SAD a kreditové ohodnocení

18.10.2022

Vážení členové SAD, 
dovolujeme si Vás informovat že na stránkách Sjezdu SAD byl doplněn program a informace o kreditovém ohodnocení celé akce. Sjezd SAD 2022 byl ohodnocen 10 kredity do celoživotního vzdělávání lékařů ČLK.