Nové výkony pro ambulantní dermatology

01.09.2022

Vážení členové SAD, 

dovolujeme si Vás informovat o tom, že dnes, 1.9. se Výboru SAD ve spolupráci s OAKS Consulting podařilo u zdravotních pojišťoven po dlouhých jednáních prosadit na Pracovní skupině pro Seznam zdravotních výkonů dva nové zdravotní výkony s úhradou od pojišťovny. 

Jedná se o výkony

  • č. 44116 - VYŠETŘENÍ RUČNÍM DERMATOSKOPEM a
  • č. 44112 - HODNOCENÍ EFEKTU SYSTÉMOVÉ LÉČBY CHRONICKÉHO KOŽNÍHO ONEMOCNĚNÍ STANDARDIZOVANOU ŠKÁLOVACÍ METODOU.

Registrační listy obou výkonů naleznete k nahlédnutí na webu SAD v sekci pro členy.

Oba nové výkony budou nyní odeslány ke schválení ministrovi zdravotnictví a budou uvedeny ve vyhlášce č. 134/1998 Sb., o seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami od 1.1.2024.

Jedná se po dlouhé době o nové výkony pro ambulantní dermatology, které přinesou do segmentu nové prostředky v řádu cca 70 mil. Kč ročně, neboť jako nově nasmlouvané budou po dobu 2 let hrazeny výkonově, bez regulace PUROo.

Podrobně se budeme novým výkonům, pravidlům pro nasmlouvání a jejich vykazování věnovat na Sjezdu SAD.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali autorskému týmu, který se na návrhu a prosazení výkonů podílel: za SAD MUDr. Irena Hejcmanová, MUDr. Monika Hnojnová, MUDr. Ivana Stejskalová, MUDr. Darina Zelenková, prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová a za OAKS Ing. Jaroslav Duba a Ing. Mgr. Jakub Weber 

S pozdravem 
Výbor SAD