Dopis ČDS ČLS JEP k Podologické sekci ČDS ČLS JEP

08.12.2022

Vážení členové SAD, kolegyně, kolegové,
XVIII. Sjezd SAD uložil výboru SAD, aby zaslal Výboru ČDS ČLS JEP otevřený dopis s nesouhlasem se vznikem Podologické sekce ČDS ČLS JEP. 

Celé znění rozeslaného dopisu přikládáme níže. Rádi přivítáme Vaše případné názory a podněty k této záležitosti.

Děkujeme
S pozdravem
Výbor SAD